Morgonmöte

av J

En meningsfull form av sammanträde. I stunden, styrt av slumpen, en frostnupen morgon.

Annonser