Nybyggarna

av J

Det sågas och spikas, mäts och kontrollmäts. Trippelkollas och justeras. Ett timmerhus växer långsamt fram och innerväggarna i den intilliggande stugan blir högre och högre för var dag som går. Klassen bygger vidare och jag återupptäcker det monotona arbetets charm. Till listan på enahanda sysslor som vunnit min gunst läggs ytterligare en punkt: kapa och foga samman råspont. Att isolera med hyvelspån är en något dammig, men också den behaglig, göra. Likadana flagor som de som kilar sig in under tröjresåren under arbetsdagen kommer att värma om vintern. Det är skönt när cirklar sluts.

En kvinna och hennes kofot.

Skyddsutrustning eller rosett? Varför välja?

Ett hem i hemmet.

Annonser